Lenovo Thinkbook Manual

Äskettäin käyt ettyjen sovellust en. Laiteajurien asennus. Akun var austila näkyy Windowsin ilmoitusalueella olevassa. Noudata sitt en näyttöön tulevia ohjeita. Lenovo thinkbook manual DisplayLink Desktop -sov ellus Android 5. V oit näyttää esityksiä liittämällä tiet okoneen projekt oriin tai laajentaa työtilaa liittämällä tietok oneeseen. Jos haluat käyttää näppäinten erikoistoimint oja, paina.

Finnish – Lenovo ThinkPad 10 User Manual

UltraConnect-ant ennien sijainti. Jos epäilet jonkin osan toimintakuntoa, älä käytä tuot etta. V oit käyttää T r ackP oint-paikannustappia painamalla tapin karhennettua päätä haluamaasi suuntaan. A voinna olevan sovelluksen. Ask your question here. Ohjelmiston häiriö. Akku sisältää pieniä määriä vaarallisia aineita.

lenovo thinkbook manual

Navigation menu

Miten voin pitää esityksiä tai liittää tietok oneeseen ulk oisen näytön? V oit tarkistaa langattoman W AN-yhteyden tilan Windowsin ilmoitusalueella näkyvän langattoman. ThinkP ad-kosketuslevy tukee monikosketusta, ja voit lähentää, loitontaa, vierittää tai kiertää näyttöä samalla,. Ota huomioon seuraavat seikat. Sähk öiskun riskin välttämiseksi älä kytk e puhelinkaapelia.

la petit robe noir velours

laptops and netbooks :: thinkbook series :: thinkbook 15p imh – Lenovo Support UY

Kok oonpanon. Lenovo thinkbook manual Lenovo katsoo, että tuotteen ongelma kuuluu takuun piiriin eikä sitä voida ratkaista puhelimitse tai asiakkaan vaihdettavissa olevalla osalla, korjaus tehdään paikan päällä. Määritä ensisijaisen näyt ön tarkkuus. Älä yritä purkaa akkua osiin tai muuttaa sitä. V erkk ovirtaa käyt ettäessä akku latautuu aut omaattisesti.

Lenovo ThinkBook Series Setup Manual (Page 7 of 12) | ManualsLib

P äivitysosia kutsutaan. Esiasennettujen ohjelmien ja lait eajurien. Lenovo ThinkPad T on Kok oonpanon. ThinkP ad-akkujen.